Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

DỊCH VỤ

Phân tích phòng thí nghiệm

Phân tích phòng thí nghiệm

Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường

Đào tạo

Đào tạo

Tư vấn

Tư vấn

Nghiên cứu và ứng dụng

Nghiên cứu và ứng dụng

Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

TIN TỨC

Trung tâm quan trắc môi trường thực hiện quan trắc, lấy mẫu cho các bệnh viện ở tỉnh Gia Lai
Ngày 12-14/6/2019 vừa qua, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tiến hành quan trắc, lấy mẫu đất, nước, không khí, chất thải rắn y tế ở các Bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mục đích của việc lấy mẫu này là để thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường quý 2/2019 cho Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai, Trung tâm y tế huyện Kong Chro và Trung tâm y tế huyện An Khê.
Trung tâm Quan trắc môi trường thực hiện quan trắc, lấy mẫu không khí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 10-14/6/2019 vừa qua, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tiến hành quan trắc, lấy mẫu môi trường nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để thực hiện quan trắc môi trường quý 2 cho tỉnh. Chương trình quan trắc môi trường cấp tỉnh gồm các chương trình quan trắc thành phần môi trường (đất, nước, không khí, tiếng ồn).
Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tin về các văn bản pháp luật

Liên kết website

Liên kết website

Thông tin về các website liên kết