Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

DỊCH VỤ

Phân tích phòng thí nghiệm

Phân tích phòng thí nghiệm

Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường

Đào tạo

Đào tạo

Tư vấn

Tư vấn

Nghiên cứu và ứng dụng

Nghiên cứu và ứng dụng

Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

TIN TỨC

Học viên khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường không khí" học tại Trung tâm Quan trắc môi trường.
Ngày 20 và 21/2/2019 vừa qua, học viên khóa đào tạo “Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường không khí” của Trung tâm An toàn lao động và công nghệ môi trường (Cosent) đã được học thực hành thu mẫu, đo đạc, quan trắc không khí xung quanh và môi trường lao động tại Trung tâm Quan trắc môi trường.
Học viên khóa đào tạo"Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước" học tại Trung tâm Quan trắc môi trường
Vào 3 ngày (từ ngày 21/1/2019 - 23/1/2019) vừa qua, học viên khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước" của Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường đã được thực hành phân tích các thông số cơ bản trong môi trường nước tại Trung tâm Quan trắc môi trường
Học viên Trung tâm An toàn lao động và công nghệ môi trường tham quan Trung tâm Quan trắc môi trường
Sáng ngày 30/12/2018 và 6/1/2019, các học viên các lớp An toàn – Sức khỏe – Môi trường doanh nghiệp của Trung tâm An toàn lao động và công nghệ môi trường (COSENT) có buổi tham quan Trung tâm Quan trắc môi trường.
Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tin về các văn bản pháp luật

Liên kết website

Liên kết website

Thông tin về các website liên kết