Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo

Trung tâm quan trắc môi trường EMAS Center với đội ngũ giảng viên, các chuyên gia và cộng tác viên nhiều kinh nghiệm, luôn cập nhật những tiến bộ về kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực hóa học và vi sinh. EMAS cũng tự tin đủ năng lực tổ chức tốt và thiết kế các khóa đào tạo ngắn hạn cơ bản, chuyên sâu nhằm truyền đạt và chuyển giao các kiến thức mới nhất về các tiêu chuẩn, quy trình quốc tế và Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt với thế mạnh:

  • Đào tạo chuyên sâu về các hoạt động bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý môi trường tại các địa phương/doanh nghiệp; chứng chỉ do Đại học Tôn Đức Thắng cấp;
  • Đào tạo các khóa ngắn hạn/chuyên sâu về bảo vệ môi trường theo đặt hàng.

Các chương trình đào tạo chủ yếu:

- Các kỹ thuật phân tích hóa lý hiện đại.

- Phân tích vi sinh vật.

- Các khóa đào tạo về môi trường.

     + Kỹ thuật quan trắc hiện trường và phân tích môi trường đất, nước, không khí, tiếng ồn, bùn thải, trầm tích,...

     + Kỹ năng thực hiện QA/QC trong quan trắc hiện trường.

- Các khóa đào tạo về xử lý kết quả thử nghiệm.

- Các khóa đào tạo về quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025.

Một số hình ảnh về các khóa đào tạo:

dao%20tao%202_0.jpg

 

dao%20tao%203_0.jpg

 

dao%20tao_0.jpg