Nhảy đến nội dung
x

Quan trắc môi trường

EMAS Center với các trang thiết bị hiện trường được trang bị đầy đủ như thiết bị đo khí thải (TESTO 350), máy đo đa chỉ tiêu HQ30d, máy đo nhanh DO, pH, ozone, máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió (TESTO 435)… cùng các thiết bị phục vụ thu mẫu khác tự tin đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ quan trắc, lấy mẫu và đo nhanh tại hiện trường cho đa dạng nền mẫu như nền mẫu nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải, nước mưa, nước dưới đất…), nền mẫu không khí và nền mẫu đất, bùn, trầm tích,…

Danh mục các phép thử đo nhanh của Trung tâm

TT

THÔNG SỐ

MÔI TRƯỜNG

PHƯƠNG PHÁP

1

pH

Nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước mưa, nước biển

TCVN 6492:2011

2

DO

Nước mặt, nước dưới đất, nước biển

HD-PTN-11

3

Nhiệt độ

Nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển

HD-PTN-11

4

Độ dẫn EC

Nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển

HD-PTN-11

5

Độ muối

Nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển

HD-PTN-11

6

Tổng chất rắn hòa tan TDS

Nước mặt, nước mưa, nước biển

HD-PTN-11

7

Độ đục

Nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển

HD-PTN-11

8

Lưu tốc dòng chảy

Nước mặt, nước thải , nước dưới đất

HD-PTN-11

9

Nhiệt độ

Không khí xung quanh và môi trường lao động

TCVN 5508:2009

10

Độ ẩm

Không khí xung quanh và môi trường lao động

TCVN 5508:2009

11

Tiếng ồn

Không khí xung quanh và môi trường lao động

TCVN 7878-2:2010

12

Tốc độ gió

Không khí xung quanh và môi trường lao động

HD-PTN-07

13

Nhiệt độ

Khí thải

HD-PTN-07

14

SO2

Khí thải

HD-PTN-07

15

CO

Khí thải

HD-PTN-07

16

NOx

Khí thải

HD-PTN-07

17

O2

Khí thải

HD-PTN-07

Một số hình ảnh quan trắc môi trường, lấy mẫu:

VOC.jpg

Kỹ thuật viên EMAS đang thao tác với thiết bị đo VOC cầm tay

%C4%91o%20%E1%BB%93n_0.jpg

Kỹ thuật viên EMAS đang thao tác với thiết bị đo độ ồn

b%E1%BB%A5i_0.jpg

Kỹ thuật viên EMAS đang thao tác với thiết bị đo bụi

hi%E1%BB%87n%20tr%C6%B0%C6%A1ng_0.jpg ht%203.jpg

Kỹ thuật viên EMAS đang khảo sát hiện trường lấy mẫu

                                 l%E1%BA%A5y%20m%E1%BA%ABu.jpg

Lấy mẫu động vật đáy