Nhảy đến nội dung
x

Thành tựu

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm Quan trắc Môi trường (EMAS Center) đã và đang tham gia nhiều dự án/chương trình ở các lĩnh vực khác nhau như: quan trắc môi trường, lấy mẫu, đo nhanh tại hiện trường, phân tích đánh giá chất lượng môi trường, tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ....cho các Công ty/đơn vị ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

Một số dự án/chương trình EMAS Center đã và đang tham gia được thống kê theo bảng dưới đây:

STT

Tên Chương trình/Dự án

Thời gian

Tình trạng thực hiện

Ghi chú

1

Quan trắc chất lượng nước_Công ty CP thực phẩm Hưng Phúc Thịnh.

11/2018

Hoàn thành

 

2

Quan trắc chất lượng nước_Công trình thu gom và xử lý nước mưa tại nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

11/2018

Hoàn thành

 

3

Giám sát chất lượng môi trường tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

12/2018

Hoàn thành

 

4

Đánh giá đa dạng sinh học phục vụ Chương trình nghiên cứu Xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

12/2018

Hoàn thành

 

5

Thiết kế hệ thống xử lý khí thải cho các hạng mục thuộc Trường Việt Nam_Phần Lan, VFIS.

12/2018

Hoàn thành

 

6

Quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019.

3/2019-12/2019

Đang thực hiện

Thực hiện được quý I, II, III

7

Quan trắc chất lượng môi trường nước tại hệ thống sông rạch khu vực Tp.HCM phục vụ Nghiên cứu đánh giá tác động đến môi trường do hoạt động của các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

04/2019

Hoàn thành

 

8

Giám sát chất lượng môi trường 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty CP Công viên nước Đầm Sen.

05/2019

Hoàn thành

 

9

Quan trắc lập báo cáo Công tác bảo vệ môi trường quý II cho Trung tâm Y tế thị xã An Khê- tỉnh Gia Lai.

05/2019

Hoàn thành

 

10

Quan trắc, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quý II năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

06/2019

Hoàn thành

 

11

Quan trắc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quý II, III, IV năm 2019 cho Trung tâm Y tế huyện Kong Chro- tỉnh Gia Lai.

06/2019

Đang thực hiện

Thực hiện được quý II, III

12

Giám sát chất lượng môi trường tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

06/2019

Hoàn thành

 

13

Quan trắc, giám sát chất lượng môi trường thuộc Dự án khu sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao Nam Việt Bình Phú và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản Bình Phú_Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

17/8-24/8/2019

Hoàn thành

 

14

Quan trắc, giám sát chất lượng môi trường thuộc dự án nạo vét luồng chung, luồng riêng, bến, vũng quay tàu tại cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên hải.

8/2019-

11/2020

Đang thực hiện

Đã thực hiện được 3 đợt

15

Quan trắc, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quý III năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

09/2019

Đang thực hiện

 

16

Đánh giá đa dạng sinh học khu vực điện lực Phú Mỹ.

11/2018-11/2020

Đang thực hiện

Đã thực hiện được 3 đợt (02/2019, 05/2019, 08/2019)