Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường không khí" cho cán bộ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh Tiền Giang

Ngày 20 và  21/2/2019 vừa qua, Truang tâm Quan trắc môi trường ( EMAS Center) và Trung tâm An toàn lao động và công nghệ môi trường (Cosent) đã phối hợp tổ chức khóa đào tạo “Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường không khí” cho các cán bộ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh Tiền Giang. Các học viên được học thực hành thu mẫu, đo đạc, quan trắc không khí xung quanh và môi trường lao động tại Trung tâm Quan trắc môi trường..

Qua hai ngày học tại Trung tâm các anh/chị học viên đã được cung cấp cho kiến thức về các quy trình,  các bước tiến hành và được hướng dẫn sử dụng các thiết bị lấy mẫu, đo đạc, quan trắc chất lượng không khí xung quanh và môi trường lao động theo tiêu chuẩn ISO 17025 và VIMCERTS.

Một số hình ảnh của khóa học:

hd%20sd%20b%C6%A1m%20l%E1%BA%A5y%20m%E1%BA%ABu%20kh%C3%AD.jpg

Anh/chị học viên được hướng dẫn sử dụng bơm lấy mẫu khí xung quanh.

hd%20sd%20m%C3%A1y%20l%E1%BA%A5y%20m%E1%BA%ABu%20b%E1%BB%A5i.jpg

Học viên thực hành sau khi nghe hướng dẫn sử dụng thiết bị thu mẫu bụi

hdsd%20m%C3%A1y%20testo%20350.jpg

Học viên được hướng dẫn sử dụng máy đo khí thải TESTO 350