Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức khóa đào tạo"Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước" cho cán bộ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Vào 3 ngày (từ ngày 21/1/2019 - 23/1/2019) vừa qua, học viên khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước" của Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường đã được thực hành phân tích các thông số cơ bản trong môi trường nước tại Trung tâm Quan trắc môi trường.

Tham gia khóa học anh/chị được giới thiệu về quy trình lấy mẫu, đo đạc, quan trắc môi trường nước theo tiêu chuẩn ISO 17025 và VIMCERTS; được phân tích các thông số cơ bản của môi trường nước như pH, COD, BOD, độ cứng, TSS,….tại Trung tâm Quan trắc môi trường.

Qua 2 ngày học tại Trung tâm Quan trắc môi trường học viên nắm được các kiến thức về cách quan trắc, đo nhanh và phân tích một số thông số cơ bản trong môi trường nước theo tiêu chuẩn ISO 17025 và VIMCERTS.


Một số hình ảnh của buổi học thực hành tại Trung tâm Quan trắc môi trường:

c%C3%A1c%20h%E1%BB%8Dc%20vi%C3%AAn%20th%E1%BB%B1c%20h%C3%A0nh.jpg

Học viên thực hành chuẩn độ

c%C3%A1c%20h%E1%BB%8Dc%20vi%C3%AAn%20th%C6%B0c%20h%C3%A0nh%202.jpg

Các anh/chị học viên thực hành phân tích các thông số cơ bản tại Trung tâm Quan trắc môi trường

ki%E1%BB%83m%20tra.jpg

Làm bài kiểm tra kết thúc khóa học

ch%E1%BB%A5p%20%E1%BA%A3nh%20luu%20ni%E1%BB%87m.jpg

Chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Quan trắc môi trường