Nhảy đến nội dung
x

Trung tâm quan trắc môi trường thực hiện quan trắc, lấy mẫu cho các bệnh viện ở tỉnh Gia Lai

Ngày 12-14/6/2019 vừa qua, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tiến hành quan trắc, lấy mẫu đất, nước, không khí, chất thải rắn y tế ở các Bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mục đích của việc lấy mẫu này là để thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường quý 2/2019 cho Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai, Trung tâm y tế huyện Kong Chro và Trung tâm y tế huyện An Khê.

Theo kế hoạch đã đề ra, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ lấy mẫu đất, nước, không khí, chất thải rắn y tế ở Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai, Trung tâm y tế huyện Kong Chro và Trung tâm y tế huyện An Khê trong 3 ngày. 

Một số hình ảnh khi lấy mẫu

IMG_1907.JPG

Lấy mẫu nước thải đầu vào ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai

IMG_1917.JPG

Lấy mẫu khí thải lò đốt rác y tế ở Trung tâm y tế huyện Kong Chro

IMG_1723.jpg

Lấy mẫu môi trường không khí xung quanh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai