Nhảy đến nội dung
x

Học viên Trung tâm An toàn lao động và công nghệ môi trường tham quan Trung tâm Quan trắc môi trường

Sáng ngày 30/12/2018 và 6/1/2019, các học viên các lớp An toàn – Sức khỏe – Môi trường doanh nghiệp của Trung tâm An toàn lao động và công nghệ môi trường (COSENT) có buổi tham quan Trung tâm Quan trắc môi trường.

Tại buổi tham quan, các học viên được nghe giới thiệu về các khu vực phòng thí nghiệm, phòng nhận mẫu và một số máy móc, thiết bị đặc trưng của Trung tâm. 

Sau khi nghe giới thiệu xong, học viên còn được nhân viên hướng dẫn sử dụng một số máy đo nhanh về vi khí hậu để học viên sau khi kết thúc khóa học tại Trung tâm An toàn lao động và công nghệ môi trường có thể biết cách sử dụng chúng khi đi làm thực tế ở các Công ty bên ngoài.

Một số hình ảnh tại buổi tham quan:

IMG_0252.jpg

Học viên chụp ảnh lưu niệm

IMG_0189.jpg

Các học viên được nghe giới thiệu về Trung tâm Quan trắc môi trường

IMG_0250.jpg

Các học viên thực hành sử dụng máy đo nhanh nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió