Nhảy đến nội dung
x

TIN TỨC

Học viên Trung tâm An toàn lao động và công nghệ môi trường tham quan Trung tâm Quan trắc môi trường
Sáng ngày 30/12/2018 và 6/1/2019, các học viên các lớp An toàn – Sức khỏe – Môi trường doanh nghiệp của Trung tâm An toàn lao động và công nghệ môi trường (COSENT) có buổi tham quan Trung tâm Quan trắc môi trường.
Chương trình ký kết hợp tác với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định
Ngày 25/11/2018, Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật TĐT – Đại học Tôn Đức Thắng đã có buổi làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trung tâm Quan trắc môi trường được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Quyết định số 1611/QĐ-BTNMT ngày 21/05/2018 với mã số VIMCERTS 220.  
Trung tâm quan trắc môi trường được chứng nhận Phòng thí nghiệm chuyên ngành Hóa
Trung tâm Quan trắc môi trường đã được Văn phòng công nhận chất lượng đánh giá và công nhận phù hợp với yêu cầu năng lực thử nghiệm với mã số VILAS 1100 theo Quyết định số 180.2018/QĐ-VPCNCL ngày 17/04/2018.