Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

DỊCH VỤ

Phân tích phòng thí nghiệm

Phân tích phòng thí nghiệm

Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường

Đào tạo

Đào tạo

Tư vấn

Tư vấn

Nghiên cứu và ứng dụng

Nghiên cứu và ứng dụng

Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

TIN TỨC

Thực hiện giám sát môi trường lao động cho nhà máy BM Windows

Ngày 15/10/2020 vừa qua, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước thải, nước ăn uống, nước sinh hoạt và mẫu không khí ở nhà máy BM

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tham quan Trung tâm Quan trắc môi trường

Sáng ngày 24/07/2020, các em học sinh chuyên Hóa Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã có buổi tham quan T

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tin về các văn bản pháp luật

Liên kết website

Liên kết website

Thông tin về các website liên kết